Domov
O muzeju
Program
V Stožicah
Dogodki
Novice
Galerije
Dogodek meseca
Umetnost, šport in dediščina
. . .
Programske usmeritve

Muzej športa bo s svojo dejavnostjo in za svojo umeščenost v kulturni utrip našega prostora poskušal v pozitivnem smislu izkoristiti dejstvo, da je šport izjemno pomembna sestavina družbenega življenja Slovencev, tako zaradi svoje razširjenosti med ljudmi kot tudi zaradi pomembnih uspehov slovenskih športnikov (evropska in svetovna prvenstva, svetovni in evropski pokali, olimpijske in paraolimpijske igre). Ker se zavedamo, da danes šport ni več tisto kar je bil do nedavnega, saj postaja ekstremen in z vidika doseganja vedno boljših rezultatov pogosto celo škodljiv za zdravje in medčloveške odnose, ugotavljamo, da mora Muzej športa odigrati funkcijo etično kulturnega dejavnika družbe, se v celoti odpreti omenjeni problematiki športa in jo vsebinsko zaobjeti v svojem razstavnem kompleksu in v muzejskem delu.